Projekt Länsförsäkringar Glädjen 4

Projekt
Snedhörnet 1

Projekt Permobil
Sköns Prästbord 1:72

Projekt Norra Kajen Pollaren1, Lastkajen 1

Projekt Balderhallen

Projekt Tele2
Lyckan 6

Projekt Roplan Vivstamon 13:19

Projekt Naturaj Hälsan 7

Projekt Edilog Vivstamon 1:133

Byggherre: Diös.

TE: Picea.

Hyresgäst: Länsförsäkringar.

Ombyggnad: 1900 kvm BTA. Lokaler för bank, försäkring.

Vårt åtagande: Projektering värme sanitet, ventilation.

Uppvärmning: Bergvärme 800 kW kopplad mot akvifer. 

Kontor: Radiatorer.

Kyla: Frikyla från akvifer med spetsdrift från värmepumpar vid behov.

Kontor: Kylbafflar.

Ventilation: 2,3 l/s m2.

Byggherre: Riksbyggen.

TE: Contractor.

Byggnad: 31 nya seniorbostadsrätter i en huskropp med garage i källarplan.

Miljömärkning: Miljöbyggnad Silver.

Vårt åtagande: Projektering värme, sanitet, ventilation.

Uppvärmning: Fjärrvärme.

Ventilation: 3 st FTX aggregat om totalt 1,9 m3/s. Brandskyddsmetod är fläktar i drift.

Spillvatten: Oljeavskiljning.

Byggherre: Vectura.

TE: Byggdialog.

Hyresgäst: Permobil.

Nybyggnad: 14000 m2 kontor, produktion och utveckling.

Miljömärkning: LEED Guld.

Vårt åtagande: Installationssamordning, projektering av värme, kyla, ventilation, sanitet.

Uppvärmning: Bergvärme 320 kW.
Kontor radiatorer, Produktion luftburen.

Kyla: Frikyla från berg.

Kontor: Kylbafflar.

Ventilation: 6 FTX aggregat totalt ca 19 m3/s. Utsugsystem med stoftavskiljning för produktion.

Byggherre: Magnolia Bostad

TE: Serneke

Hyresgäst: Hyresrätter

Miljömärkning: Miljöbyggnad Silver

Byggnad: 21000 kvm BTA fördelade på 360 lägenheter, garage och några kvarterslokaler

Vårt åtagande: Projektering värme sanitet, ventilation.

Uppvärmning: Fjärrvärme med radiatorer. 2 st abonnentcentraler med interna kulvertar.

Kyla: Ingen

Ventilation: 7 FTX aggregat. Brandskyddslösning fläktar i drift.

Spillvatten: Fettavskiljning

Byggherre: PEAB Fastighetsutveckling Sverige AB

TE: PEAB

Hyresgäst: STK Sundsvalls tennisklubb

Byggnad: 15000 kvm innehållande sex tennisbanor, tio badmintonbanor, tre padelbanor, fem squashbanor, sexton pingisbord, gym, relax, konferens, restaurang samt två fullstora mulisportarenor.

Vårt åtagande: Projektering värme, sanitet, ventilation

Uppvärmning: Luftburen värme i hallar, strålpanaler samt radiatorer i övriga utrymmen.

Kyla: Luftburen i relax och konferens

Ventilation: 7 st FTX aggregat om totalt 17 m3/s.

Spillvatten: Fettavskiljning

Byggherre: Diös

TE: PICEA

Hyresgäst: Tele 2

Ombyggnad: 3800 m2 kontor.

Nytt kundservicecenter för Tele 2 med 300 arbetsplatser för fast och mobil uppkoppling samt underhållning.

Vårt åtagande: Projektering av värme, kyla, ventilation, sanitet.

Uppvärmning: Bergvärme 800 kW kopplad mot akvifer.
Kontor: Radiatorer.

Kyla: Frikyla från Akvifer med spetsdrift från värmepumpar vid behov.

Kontor: Kylbafflar

Ventilation:
Kontor: FTX 7,6 m3/s med värme och kyla.

Byggherre: NP3 Fastigheter AB

TE: Contractor Bygg AB

Hyresgäst: Roplan International AB

Roplan tillverkar roterande tätningar för industri och marint bruk. Maskinparken består till största del av CNC maskiner.

Byggnad: 4500 m2 fördelade på 800 m2 kontor och resterande är produktionsytor.

Vårt åtagande: Projektering av värme, ventilation, sanitet, tryckluft, dagvatten samt GreenBuilding certifiering.

Uppvärmning: Bergvärme 120 kW med 2400 borrmeter.
Produktionsytor: Luftburen värme.
Kontor: Golvvärme och radiatorer.

Kyla: Frikyla från bergkollektor med spetsdrift från värmepumpar vid behov.

Ventilation:
Produktionsytor: FTX 10 m3/s med värme och kyla.
Kontor: FTX 1,6 m3/s med värme och kyla.

Sanitet: Oljeavskiljning samt delar med särskilt omhändertagande.

Dagvatten: Lokalt omhändertagande av allt dagvatten.

Byggherre: Diös Fastigheter

TE: Picea Bygg

Hyresgäst: Naturaj Johan Backeus

Johan Backeus årets kock 2017. Restaurang koncept med matstudio och lokala råvaror.

Byggnad: IN: gallerian på bottenplan om ca 450 kvm

Vårt åtagande: Projektering värme, sanitet, ventilation

Uppvärmning: Radiatorer

Kyla: Luftburen

Ventilation: Västske kopplad FTX med separat fläktar för kolgrill. Ozon behandling av imkanal 

Spillvatten: Fettavskiljning

Byggherre: Edilog

TE: Contraktor bygg

Hyresgäst: Edilog

Edilog tillverkar elhybrid truckar för timmerhantering. Aaxxeltryck vid full last ca 110 ton.

Byggnad: 3500 kvm fördelade på 400 kvm kontor och resterande produktionsytor

Vårt åtagande: Projektering värme sanitet, ventilation, tryckluft, dagvatten.

Uppvärmning: Bergvärme 80 kW med 1600 borrmeter. Golvvärme i produktionslokaler, golvvärme och radiatorer i kontor.

Kyla: Frikyla från bergkollektor

Ventilation: Produktion FTX 3 m3/s värme och kyla.

Kontor FTX 1,3 m3/s värme och kyla

Spillvatten: Oljeavskiljning.

Dagvatten: Lokalt omhändertagande av allt dagvatten